Avfallshåndtering

Borettslaget har nedgravde søppel containere som er låste.

Du trenger derfor brikke som du får fra Stavanger Kommune.

Du kan sende epost til Stavanger Kommune innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Eller ringe på telefon 51507090

Har du avfall  som ikke går i containerne kan du kontakte Stavanger Kommune  og de henter avfallet.

Da må du sende epost til post@henteavfall.no

SETT ALDRI AVFALL UTENFOR CONTAINERNE ELLER KAST NOE I NÆROMRÅDET.