Parkering

Det er avsatt én parkeringsplass til hver leilighet i felles parkeringsanlegg under Markaholen 1 og 2. I tillegg finnes det en stor plass for gjesteparkering ved innkjøring til boligområdet.

Borettslaget ønsker et bilfritt boområde. All innkjøring som ikke er å betrakte som vare- eller syketransport er derfor forbudt. Dette er markert med vanlige trafikkskilt ved innkjøringen til området. Det er beboerne i generalforsamling som har vedtatt at området skal være bilfritt. Styret oppfordrer derfor til at alle respekterer denne bestemmelsen.

Det er mange barn som leker i og ved veiene i området. Det bes om at det tas hensyn til dette ved innkjøring slik at barn eller andre ikke blir påkjørt/ skadet. Når bilen forlates inne på området, må det kontrolleres at den ikke sperrer veien for andre kjøretøy som skal inn på området. Særlig er krysset foran lekeplassen (mellom Markaholen 4, 5 og 1) meget utsatt.

Brudd på bestemmelsen vil kunne bli fulgt opp av styret som brudd på ordensreglene.

Det er Stavanger Parkeringsselskap som følger opp at parkeringsreglene følges. Noen beboere er ilagt bøter herfra. Eventuelle klager på parkeringsbøter må tas opp med Parkeringsselskapet.