Generalforsamling

Generalforsamlingen er Borettslaget Solåsens øverste styrende organ.

Ordinære generalforsamlinger avholdes årlig (på vårparten). Alle andelseiere har rett til å delta.

Generalforsamlingen er det organ hvor andelseiere har mulighet til å ta opp og få gjennomført små og store tiltak. Alle saker som ønskes behandlet på en generalforsamling, må være meldt inn på forhånd innenfor nærmere angitte frister. Tilsvarende skal også innkallingen til generalforsamlingen skje skriftlig.  Se nærmere om dette i borettslagets vedtekter.

Ut over saker som er innmeldt av andelseiere, behandles alltid følgende saker på en ordinær generalforsamling:

  • Årsberetning fra styret
    hvor styret informerer om viktig saker som er behandlet siden forrige generalforsamling.
  • Regnskap forrige år
    med detaljert oppstilling av alle kostnads- og inntektsmessige forhold, samt beretning fra revisor
  • Valg av representanter til styret (se nedenfor)

Se forøvrig borettslagets vedtekter for mer detaljer.

Her finner du årsbereretning og protokoll for siste avholdte generalforsamling. For eldre generalforsamlinger finner du de tilsvarende dokumentene på våre beboersider.