Batteribyttedagen

Den store Batteribyttedagen

Snart går vi inn i den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- og juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. Vi må være ekstra påpasselige.

Det er derfor ingen tilfeldighet at 1. desember er valgt som offisiell batteribyttedag for røykvarslere.

Det er i tillegg viktig å teste røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den blinker, test med røyk eller trykk på knappen på røykvarsleren.

Mange tror at alt er såre vel så lenge batteriet er byttet. Så enkelt er det ikke. Det viser seg nemlig at etter ti år begynner brannvarslere å bli dårlige.

unnamedDet kan derfor være en rimelig forsikring av liv og helse – og hus og hjem – å bytte ut gamle røykvarslere.

Loven sier at alle hjem skal ha minst èn godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For å være sikker bør det være flere røykvarslere; helst èn i hvert soverom.

Det er borettslaget som har ansvar for at bygningen er oppført, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann.

Det er likevel beboernes ansvar å bytte batteri jevnlig og melde fra til styret om alle forhold av betydning.