Gassbeholdere

Lagre aldri gassbeholdere i kjelleren!

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjeller eller under bakkenivå.

Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.

Du bør heller ikke oppbevare mer gass enn du strengt tatt har behov for.