Informasjon til Markaholen 3, 4 og 5

Som dere sikkert har merket så foregår det opprydding langs steingjerdet ved blokkene deres.

Hekken blir beskåret slik at den får en naturlig høgde til neste år.

Syke trær blir fjernet.

Trær som skader drening og grønske til bygg blir fjernet (gjelder M 5)

Ellers naturlig tynning.

Stavanger kommune har og vært og tynnet det som står på deres eiendom.

 

Styret