Skadedyr

Borettslaget Solåsen har totalforsikring i IF som dekker bekjempelse av sølvkre.

Du må da få dette påvist ved å anskaffe feller hos Anticimex på Forus.

Styret må få beskjed. Feller kan også fås av styret.

PS! Sjeggkre dekkes ikke av forsikringen. Kontakt Anticimex telefon 41414128.

Se Skadedyrinfo for mer info.