Informasjon om pågående vedlikeholdsarbeid ved Markaholen 1.

Lekkasjen i fellesgarasjen i Markaholen 1 (M1)
Det pågår vedlikeholdsarbeid i forbindelse med lekkasjen i fellesgarasjen
i M1.
Planter og jord er fjernet der det er nødvendig. Det vil komme nytt
rekkverk rundt nedgangen til garasjen. Heller vil bli lagt ned når
blikkenslageren har gjort sitt arbeid med å sette på beslag nede på
husveggen der det er nødvendig. Blikkenslagerens arbeid er noe
væravhengig. Så vi håper på noen oppholdsdager i nær fremtid.
Membran skiftes der det er nødvendig.
Ny beplantning vil skje i større kasser når arbeidet er ferdigstilt.
I denne forbindelse så er det satt opp en del gjerder. Vi beklager de
ulemper dette medfører i denne vedlikeholdsperioden.

Lekkasje i kjellerboder i Markaholen 1 A
Det er vannlekkasjer i kjellerboder tilknytta M1A. Det er funnet mulig
årsak til lekkasjen, knytta til en leilighet. Dette er en forsikringssak slik
at denne saken administreres av Bate.

Styret