Informasjon om levering av Altibox tjenester


På bakgrunn av vedtak på generalforsamling ble det inngått avtale med Lyse om
levering av Altibox tjenester i 2018.
Produktpakken som er gratis for alle beboere består av:

  • Altibox TV Start
  • Ekstra dekoder
  • 3 mnd. gratis internett (01.01.20 – 31-03.20)
  • Gratis etablering for beboere


Lyse har nå sendt ut SMS til alle hvor en blir gjort oppmerksom på at gratis perioden
snart er slutt og hva en må gjøre videre hvis en vil har Lyse nett videre.
Den 1. april stopper internettet hvis en ikke gjør videre avtaler med Lyse eller andre.
Viser også til tidligere informasjon som er lagt i alle postkasser.

Driftsavtale med Rønning Elektro
Styret har inngått driftsavtale for kontroll av det tekniske anlegget av ladeanlegget i garasjene. Avtalen består i årlig kontroll av ladeanlegget.

Problemer med automatikken på garasjedørene
Styret er kjent med at det er problemer med automatikken på garasjene dørene fra tid til anen. Bjelland Automatic jobber med å finne årsaken og å gjøre noe med det. I disse «Corona-tider» må vi ha tålmodighet med det meste. Men det skal ordnes.

Styrearbeid
Styret avholder ikke vanlige styremøter i disse tidene. Saker behandles elektronisk etter hvert som vi får saker inn. Minner om at styret kun behandler skriftlige henvendelser eller saker på mail styret@solaasen-brl.no eller brev i kassen til styreleder.