Kontakt oss

Henvendelse til styret via mail: solaasen-brl@styretmitt.no

————————————————————————

Har du forslag til innhold eller synspunkter til våre nettsider, kan du sende mail til nettredaktørenwebmaster@solaasen-brl.no

————————————————————————

Styret i Borettslaget Solåsen består av: 

Vigdis Nerheim (styreleder) (Ved hastesaker.. mobil: 92835039)

Sigurd Kvame (styremedlem)

Marie Bjørnsen (styremedlem)

Magnus Karlsson (varamedlem)

Bjørn Hodneland (varamedlem)