Bilde av solåsen borretslag

EL-bil og ladeplass

Her i Markaholen er det nå på plass infrastruktur for sikker elbil-lading fra Zaptec (for detaljert informasjon se Infoskriv Feb 2018).

For å kunne bruke denne trengs en ladestasjon. Ladestasjonen bestilles ved å sende søknad til styret fra skjema (Søknad-om-ladeplass-i-garasjen-for-El-bil).

Pris er angitt i skjema.

Denne sendes til styret sin mailadresse: Solaasen-brl@styretmitt.no