Bilde av solåsen borretslag

Innglassing av terrasse

Prosedyre for innglassing av terrasse:

Ved ønske om innglassing må søknad sendes styret i Borettslaget Solåsen . Tegning/bilde må legges ved søknaden.

  1. Innglassing på bakkeplan, se bilde.

  2. Innglassing på terrasse 2 etasje. Se bilde.

En kan nytte Farstad Profilsystemer eller annet firma.

Informasjon: Innglassingssystemer og balkong