Bilde av solåsen borretslag

Ventilasjon

Borettslaget bruker VILLAVENT   –  et balansert ventilasjonssystem.

Badet og kjøkkenventilator henger sammen i ventilasjons systemet.

For at det skal fungere optimalt må en ha lufting under dørene på bad og kjøkken. Hvis ikke blir avsuget dårlig.

Kjøkkenventilator må være VILLAVENT UTEN MOTOR.

Borettslaget har vedlikeholdsavtale med  GJELSTEN TOTALSERVICE i Stavanger. Hvis det oppstår problemer med ventilasjonen, må styret kontaktes. Bestilling til Gjelsten Totalservice må gå via styret.

SERVICE – Gjelsten Totalservice AS (gts.as)

Informasjon om Villavent balansert ventilasjon

Alle leiligheter i Borettslaget Solåsen har installert Villavent balansert ventilasjon. Det er montert motor i hver leilighet. De som bor øverst, har motoren montert på kaldloftet. Andre har motoren bak en takluke i boden.

Alle leiligheter som har loft, har leiligheter under som har ventilasjonens utlufting koblet sammen på loftet og videre ut ventil i taket.

Leiligheten har såkalt omrøringsventilasjon med over strømming fra rom med til-luft til rom med avtrekk via terskelfriedører.

Har en satt inn dørstokk f.eks. på badedør, gangdør inn til stuen eller i kjøkkendør, så vil ventilasjonssystemet ikke fungere som det skal når døren er lukket. Det kan da komme fukt/råteskader på bad og oppleve at matlukten setter seg i hele leiligheten. Kjøkkenventilator på kjøkkenet må være Villavent og uten motor.

Styret har service avtale med leverandør som har jevnlig kontroll på anlegget i alle leiligheter.

Styret har rett til fri tilkomst til anlegget ved behov og etter avtale med styret. Loftet ansees som fellesområde i borettslaget.

Om en velger å fravike dette systemet uten tillatelse, kan styret frasi seg ansvaret for vedlikehold hvis skader oppstår. Det kan også påvirke ventilasjonen til leiligheter under.

Vedlikehold på kjøkkenventilator er andelseieres ansvar. Vedlikehold på motor og anlegg på loftet er borettslagets ansvar.