Bilde av solåsen borretslag

Skader, lekkasjer, m.m.

Dersom du oppdager en skade (lekkasje eller andre typer skader) i leiligheten din eller tilknyttet byggene i Markaholen, så skal styret alltid orienteres og ta en vurdering på om denne skaden dekkes av borettslagets forsikring, eller om vi skal sette igang egne tiltak.

Styret vil, i samråd med den enkelte beboer, veilede videre gang i eventuell skademeldingsprosedyre, og ta riktige beslutninger tilknyttet saken du melder inn til oss.

Dersom styrets vurdering er at skaden dekkes av borettslagets forsikring, skal skaden meldes i skademeldingsskjema via BATE sine nettsider;https://bate.no/for-styret/skademelding.

Beboere som melder inn skader til styret vil få informasjon om de selv skal melde inn skaden, eller om dette er noe styret skal gjøre.

 Når skademeldingsskjemaet registreres, oversendes saken til en av BATE sine saksbehandlere i teknisk avdeling som håndterer forsikringsskader fortløpende.

Styret skal alltid informeres om saken via e-post Solaasen-brl@styretmitt.no