Bilde av solåsen borretslag

LOFT

INFORMASJON OM INNREDNING ELLER OMBYGGING AV LOFT

På generalforsamling i 2024, ble det vedtatt endringer av vedtektene for borettslaget. Det gjelder punkt 5. Vedlikehold som blant annet gjelder installasjon i og innredning av loft. Alle loft er definert som kaldloft. Dvs det skal være fri tilgang til tak/vegg for vedlikehold og til ventilasjonsanlegget for vedlikehold.

5-3 Annen bruk av borettslagets eiendom og fellesområder

(1) All bruk av, og tiltak på, borettslagets eiendom og fellesarealer fra andelseier, f. eks loft, boder, utearealer, yttervegger og tak, krever søknad og godkjenning av styret. Ved tiltak på borettslagets eiendom kan styret sette føringer for utførelsen og vilkår for godkjennelse.

(2) Andelseiers plikter etter (5-1) og (5-2) omfatter også tiltak som nevnt over i punkt (1) og inkluderer også bygningsmessige følger av dette, f. eks slik som ved installering i og innredninger av loft, med endringer av ventilasjonsanlegg, utskifting eller innsetting av vinduer/-dører, tak- og veggjennomføringer. Vedlikeholdsplikten gjelder uavhengig av om arbeidet er utført med godkjennelse fra styret/ generalforsamlingen eller ikke.

Alle tiltak på loft kreves søknad og godkjenning av styret.

Ved større endringer iht punkt 1 og 2 kreves godkjenning av Stavanger Kommune.

Det må søkes om Stavanger kommune om bruks- og fasadeendring.

Dette gjelder også i setting av trapp.

Andelseier er ansvarlig for at alle godkjennelser innhentes av kommunen.

Andelseier er ansvarlig for alle kostnader.

Der det kreves godkjenning fra kommunen, behandler styret søknaden etter at alle godkjenninger foreligger.

Ved innredning av loft uten godkjenninger, kan styret kreve tilbakeføring.

Ventilasjonen må loftet er borettslagets eiendom.