Bilde av solåsen borretslag

Informasjon fra Styret 1.desember 2018

Røykvarslere og brannvern
Den 1 desember er det røykvarslerens dag og i den forbindelse har dere fått utlevert nytt batteri.
Det er viktig at batteriet i røykvarsleren nå byttes ut og en påminnelse på at brann utstyr må
sjekkes i boligen din. Dette er en del av borettslagets HMS internkontroll. Det nærmer seg jul og
derfor ekstra viktig å tenke brann sikkerhet. Vis aktsomhet og ikke gå fra levende lys.


Renovering i Markaholen 1 – membran og asfaltering.
Grunnet ekstra arbeid vedrørende anbud samt utetemperatur- så er dette budsjettert nå på
våren 2019. Bate har fått anbudet og de setter i gang så snart værforholdene er bra. Beboere i M1
vil bli løpende orientert om arbeidet.


Altibox avtale
Styret har inngått avtale om leveranse av Altibox tjenester. Avtalen trer i kraft 01.jan.2020. De vil
ha en prøveperiode på ca 3 mnd før dette. Vi hadde håpet å kunne avslutte avtalen med GET
tidligere, men dette viste seg å være vanskelig.


Rydding av skog
Det har blitt gjort et arbeid med å fjerne trær langs muren. Det var en del syke trær samt andre
som måtte tas. Det gjenstår noe arbeid i sørenden. Rydding/hogging av skogen mellom
Markaholen 1 og 5 vil starte opp rett over nyttår, litt seinere enn planlagt.


Fasadevask og takrenner
Det har vært gjennomført fasadevask som omfattet betongvegger, posthusene og svalgangene.
Arbeidet ble utført i 2 omganger, da styret ikke var fornøyd i første omgang. Det var ikke bestilt
vask av heller. Dette blir gjort på våren samt fjerning av all grønske. Takrennene ble rensket og
vasket.

Tyveri fra postkasser
Vil med dette informere om tyveri fra postkasser i Markaholen 1. Dette skjedde i sommer / tidlig
høst.

Gartnerarbeid
Det foregår arbeid med innkjørselen til boligfeltet. Dette arbeidet blir snart ferdig. Maling og
beplantning på utsiden av gjerde gjøres til våren. Vi minner om at det er 30 km fartsgrense i hele
boligområdet.

Ulovlig parkering
Vi minner om at det ikke er lov å parkere ved inngangene til leilighetene eller andre steder inne i
boligfeltet. Stavanger Parkering blir kontaktet i slike tilfeller. Alle boenheter har hver sin
parkeringsplass i garasjen. Gjester skal stå på parkeringsplassen.

Søppelhåndtering
Styret registrer at det fra tid til annen settes søppel ved siden av containerne.
Det er ALLES ansvar at søppelet kastet der det hører hjemme. Viser for øvrig til Stavanger
kommune www.henteavfall.no

Tømming av glass og metall
Gå grunn av støy ber styret om at tømming av glass og metall må skje FØR kl 23:00.

Mistet nøkkelbrikken til søppelcontainerne?
Har du mistet nøkkelen til søppelcontainerne, så kontakt Stavanger kommune tlf 51507090.
De sender fort en ny nøkkel til deg!

Henting av juletrær
Henting av juletrær skjer onsdag og torsdag i uke 2 – 2019 og skal settes ved siden av
containerne. Trærne settes ut samme uke, ikke uken før…

Styret ønsker alle god jul og godt nyttår!

Vi minner om at alle henvendelser til styret skal gå gjennom e-post: styret@solaasen-brl.no
Husk å skriv navnet ditt og hvilken leilighet du bor i.
Har du ikke muligheter til dette, kan du skrive brev som legges i postkassen til styreleder.
Henvendelser bør ikke gjøres via SMS eller telefon, da det er nødvendig for styret å ha historikk på
henvendelsene. Kontakt styret på telefon kun ved akutte tilfeller.

Skulle en nødsituasjon oppstå så kontakt nødetatene:
Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113