Bilde av solåsen borretslag

Informasjon fra Styret Februar 2018

Refinansiering av felleslånene og reduserte felleskostnader
Styret har refinansiert felleslånene til borettslaget. Styret har stort sett fått positive
tilbakemeldinger fra beboerne tilknyttet dette, blant annet fordi felleskostnadene for leilighetene
har ligget høyt de siste årene. Det har også kommet noen kommentarer på at dette var en lite
klok og dårlig økonomisk beslutning. Styret har rett og plikt til å reforhandle borettslagets lån, og
har tatt denne beslutningen som et steg for å ivareta beboerne felles interesser. Dersom noen er
uenig i beslutningene styret tar, og ønsker å bidra inn i ledelse av borettslaget, har de nå
anledning til å melde sin interesse på et betalt verv i styret.

Begrunnelse for beslutningen:
– Lette beboernes økonomiske utgifter ved lavere fellesutgifter
– Øke attraktiviteten på leilighetene som selges i Markaholen

Styret har investert i infrastruktur for ”Sikker elbil-lading”
Vi ser at det stadig blir et større behov for lading. Mange er ikke klar over at laderen de får når de
kjøper el-bil er en nødlader eller reiselader, og dermed ikke er beregnet for permanent bruk.
Vanlige stikkontakter er ikke tilrettelagt for lading av biler. Det har derfor vært viktig for oss i
styret i borettslaget Solåsen å tilrettelegge for lading. I den forbindelse har styret vedtatt å
installere en sikker løsning for lading av hybrid- og elbiler, et samarbeid mellom Rønning Elektro,
Zaptec og BATE. Det er finansiert av borettslagets egne midler, så ingen ekstrakostnader vil
påløpe beboerne for installering av ordningen. Ladestasjon finansieres av hver enkelt beboer som
har behov for en Zaptec-lader på sin parkeringsplass.

HVORFOR HAR STYRET TATT DENNE BESLUTNINGEN?
Flere kjøper hybrid- og elbil
Det kommer til å bli satt opp flere bomstasjoner i løpet av 2018, og Gauseltoppen
(inkludert Markaholen) vil bli innringet av bomringer. Regjeringen har som mål å
elektrifisere veitransporten. I den forbindelse videreføres flere av elbil-fordelene; ingen
engangsavgift, momsfritak, kjøring i kollektivfelt, lavere bomavgift, med mer. Styret antar i
den forbindelse at flere beboere kommer til å anskaffe seg en bil som trenger lading
Endringer i lovverket. Sameieloven er, kort fortalt, endret på en slik måte at et styre i
sameiet ikke kan nekte beboere å anskaffe seg lader til elbil. Det er ikke vedtatt noen
tilsvarende bestemmelse i Borettslagsloven enda, men det kan forventes en tilsvarende
regulering i løpet av kort tid. Det har derfor vært viktig for styret i Borettslaget Solåsen å
tilrettelegge for at alle beboere i Markaholen har anledning til å få et ladepunkt ved sin
parkeringsplass i garasjen. Styret anser dette som en bedre og mer rettferdig ordning enn
den ordningen som har fungert frem til nå, ved at de få beboerne som er ”første mann til
mølla” sikrer seg en ladeplass (slik det er per dags dato)
Dette vil kunne øke attraktiviteten eller verdien på leilighetene i Markaholen siden hver
leilighet har muligheten for elbil-lading

HVA BETYR DETTE FOR MEG?
Du kan kjøpe deg en elbil og får en fast ladeplass til bilen når du kjøper Zaptec sin lader
Lavere kostnader. BATE har forhandlet frem en gunstig pris på selve ladestasjonen fra Zaptec. Prisen på selve Zaptec-laderen er i 2018 på 19.375,- ferdig montert og konfigurert
Dersom du ikke har en hybrid- eller elbil, så vil denne investeringen allikevel ha betydning
for attraktiviteten til leiligheten din, og boligprisene generelt i Markaholen
Betaling for strømforbruket. Vi har tilrettelagt for at hver enkelt beboer/leilighet betaler for
det han/hun bruker av strøm på sin egen ladeplass, via periodevise akontoinnbetalinger som
avregnes og utfaktureres / utbetales av Bate. Kostnaden for dette er kr 312,5 per ladepunkt
som avregnes. Kostnaden for avregningen kan legges til faktura til de av borettslagets
andelseiere som velger å benytte seg av tjenesten
Ladesystemet utnytter den tilgengelige kapasiteten til det fulle, deler strømmen på tvers
av alle ladestasjonene, og balanserer tilgjengelig kapasitet intelligent. Dette gjør det mulig
å lade over 100 elektriske biler på 1 dag, på en enkel 63A` sikring. Man unngår også at
borettslaget må betale et stort anleggsbidrag for oppgradering av dagens nett om vi skulle
fortsette å tilrettelegge for lading av el-bil på dagens måte
Løsningen er utformet etter de høyeste standardene for sikkerhet, med en kontakt som
tåler høye belastninger over tid
Installering av anlegget: det er planlagt oppstart i uke 11/12. Dette vil kunne medføre noe
støy med boring i betongveggene. Styret håper folk har forståelse for dette og at det ikke
blir til for stor sjenanse for mange

Velkommen til fremtiden!

Hilsen fra

Styret i Borettslaget Solåsen