Bilde av solåsen borretslag

Informasjon fra Styret Mai 2018

Takk for god deltakelse på dugnaden!
Styret takker alle som deltok på dugnaden. Det ble gjort mye godt arbeid og en hyggelig
avslutning med grilling og sosialt samvær.

Grill på lekeplassen
Grillen som står på lekeplassen er til alles bruk. Ber husk å slukke grillen forsvarlig etter bruk.

Male rekkverk og gjerde
Det har kommet henvendelser til styret om maling som flasser av på bl. a. rekkverk. Styret har
maling stående om noen ønsker å gjøre dette arbeidet selv. Styret har ikke planer om å male
bygg enda.

Styremøter
Styret har styremøter 1 gang pr måned (ikke juli) og innkomne saker vil bli behandlet der. Akutte
saker behandles fortløpende. Styret ber alle som har saker til styre og å gjøre dette skriftlig på
Epost eller i brevform til styreleder.

Ny gartner
Borettslaget har fått ny gartner. Stavanger Hage og Anlegg har blitt oppkjøpt av Montasjelaget.

Pusse opp på eget uteområde / hage / terrasse
Det har vært noen henvendelser til styret om ønsker som gjelder hager. Hvis en ønsker å endre
noe / sette opp platting eller lignende, må en søke styret om dette. Kostnadene tilknyttet dette
må andelseierne ta selv. Det gjelder også vanlig vedlikehold.

Nytt styre
På Generalforsamlingen ble følgende styre valgt:

  • Styreleder Eirik Eltervåg
  • Styremedl Torstein Isaksen
  • Styremedl Vigdis Nerheim
  • Varamedl Maguns Karlsen
  • Varamedl Per Erik Jan Ernholm

Styret ønsker alle en flott 17. mai!