Bilde av solåsen borretslag

Informasjon fra styret mai 2023

Grilling

Viser til ordensreglene punkt 8: På grunn av brannsikkerhet og av hensyn til naboer, er det ikke tillatt å bruke åpen ild ved grilling. Grilling med kull og åpen flamme er forbudt. Det er tillatt med gass og elektrisk grill.

Parkering og innkjøring

Minner også om ordensreglene punkt 5.

Alle boenheter har egen parkeringsplass i fellesgarasajene.

Det er ulovlig å parkere inne i området. Det finnes ingen parkeringsplasser i boligfeltet.

Det er også ulovlig å kjøre inn på området mellom kl 23:00 og 06:00 – kun nyttekjøring.

Avskiltede motorkjøretøyer vil bli fjernet av styret på eiers risiko og bekostning, med mindre det foreligger en avtale med styret.

Reglene for bruk av gjesteparkeringsplassene er at de kun er forbeholdt gjester. Behovene har endret seg med tiden. Flere har nå 2 biler pr leilighet, så vennligst parker derfor alltid den ene inne i garasjen. Ta hensyn til gjestene.

Har en flere enn 2 biler, så må dette avklares med styret.

Vi har 41 gjesteparkeringsplasser fordelt på 84 leiligheter. Brukes må derfor fordeles mest mulig rettferdig for alle.

Nye brannslokkingsapparater

Det vil bli utlevert nye pulver brannslokkingsapparater til alle andelseiere. Disse vil bli satt utenfor inngangsdørene og dere må selv få de nye på plass, og kaste de gamle. De gamle apparatene kan levere inn på miljøstasjonen på Forus. Det er gratis for alle privatpersoner.

Nye hjemmesider

Vi minner om borettslagets nye hjemmesider. Der finner du informasjon om blant annet:

 • Altibox
 • El-bil og ladeplass
 • Nøkler og brikker
 • Ordensregler
 • Varmepumpe
 • Ventilasjon
 • Vaktmester

Eiendom Consult /gartnertjenester

Eiendom Consult har sluttet med gartnertjenester og avtalen gikk ut 1. mai i år.

Vi har inngått midlertidig avtale med BYGGFIRMA HÅLAND og MONTASJELAGET om vedlikehold av uteområdene. Plenene vil bli slått 3 ganger pr mnd.

Dyrehold

Minner om at en må søke styret om å holde kjæledyr, som hund eller katt.    Se begge sider

Bates grønne kroner

Bate deler i år ut totalt 400 000 kr til, bærekraftige ideer i borettslag. Det deles inntil kr 30 000 i startkapital. Vi i styret vil gjerne høre deres innspill til hva vi bør søke på. Kom gjerne med forslag til styret.

Ideen må kunne knyttes til et eller flere av Bates utvalgte bærekraftmål:

 • God Helse: Tiltak som bidrar til inkludering og bedre livskvalitet for alle – uansett alder
 • Bærekraftig byer og samfunn: Tiltak som fremmer en mer miljøvennlig livsstil og/eller bidrar positivt til miljøet i nabolaget.
 • Ansvarlig bruk og produksjon: Tiltak som reduserer ressursbruk, bidrar til mer deling og redusert klimaavtrykk.

Eksempler på ideer:

 • Utredning av solcellepanel
 • Energikartlegging av borettslaget
 • Tiltak i uteområde

Forslag sendes til styret: solaasen-brl@styretmitt.no  og må inneholde:

 • Ide/tiltak
 • Kommentar / utfyllende informasjon
 • Avsender

Frist for innsending er 31. mai.