Bilde av solåsen borretslag

Informasjon fra Styret September 2018

Gartnerarbeid.
Gartneren vår har gjennomført en del opprydding/skoging langs steingjerde ved Markaholen 3, 4
og 5. Det gjenstår noe mer gartnerarbeid. Ellers har han beskåret og fjernet en del som er
nødvendig og naturlig. Det vil bli plantet nytt der det nå ser litt tomt ut. Noe beplantning skjer i
høst og noe må vente til våren.

Tynning av skog mellom M1 og M5
Det vil bli aktivitet da gartneren skal tynne i skogsområdet mellom M1 og M5. Dette skjer i høst.

Renovering langs Markaholen 1
I høst vil det bli satt i gang renoveringsarbeid ved inngangspartiene i Markaholen 1. Steinhellene
vil bli fjernet, membran skal legges og deretter asfalteres.
Nærmere informasjon til beboere i Marakholen 1 kommer når det nærmer seg oppstart.

Vask av bygninger og posthus
Det vil bli vask av bygg og posthus. Det gjelder spesielt inngangspartier, trapper, murvegger og
hvite gjerder. Terrassene er ikke berørt. Nærmere informasjon kommer når det nærmer seg
oppstart.

Branndører og garasjeporter
Alle branndører og garasjeporter har blitt vedlikeholdt og skal være i god stand.

Søppel
Vi minner om borettslagets ordensregler om ro og orden. Det ligger en del søppel rundt omkring
som bare blir liggende. TA ANSVAR! Ta søppelet med deg!
Ting som er for stort for søppelcontainerne, må du selv sørge for å levere på miljøstasjoner eller
kontakt kommunen. Det hjelper ikke å legge søppel ved siden av søppelcontainerne. Kommunen
tar det ikke med seg.

Alle som bor i Markaholen har et felles ansvar for å holde orden på nærmiljøet.

Enkel innglassing av terrasse på bakkenivå
I henhold til vedtak på generalforsamlingen i år, så sendes søknader om enkel innglassing av
terrasse på bakkenivå til styret. Til nå har det kommet 3 søknader som er godkjent.

Trafikksikkerhet
Stavanger kommune har vært på befaring og sett på trafikksikkerheten i boområdet her.
Det må gjøres tiltak for å få bedre sikt og dermed større trafikksikkerhet. De berørte andelseiere
blir kontaktet.

Styret