info-icon-2-1444501

Infoskriv april 2016

Generalforsamlingen avholdt.

Generalforsamlingen 2016 ble holdt den 15. mars i Gausel Bydelshus. Det nye styret finner du ved å trykke her.

Men her er en oversikt også:

 • Styreleder
  • Mariann O. Strandheim, Markaholen 5Telefon: 99 58 22 32
 • Styremedlemmer
  • Tove Økland, Markaholen 1,Telefon: 46 79 78 60
  • Vigdis Nerheim, Markaholen 2,Telefon: 92 83 50 39
 • Vararepresentanter
  • Magnus Karlson, Markaholen 4
  • Marie Bjørnsen, Markaholen 3
Oppfølging av sak fra generalforsamling

Ordensregler

Det ble på generalforsamlingen vedtatt at styre skulle sende ut forslag til oppdaterte ordensregler. Dette er nå sendt til alle andelseiere.

Miljøtiltak renovasjon

Det ble også vedtatt nedgraving av søppelcontainere. Dette vil medføre en del gravearbeid i området ved parkeringsplassene. Dette arbeidet organiseres av Stavanger kommune.

Beboere med spesielle behov i forhold til endringer i søppelhåndteringen bes å ta kontakt med Stavanger Kommune for tilrettelegging.

Aktuelle saker

Befaring av uteområde

Styret har gjennomført en befaring av hele uteområdet til borettslaget. Styret registrerer at beboere har satt opp markiser og levegger/gjerder for egen trivsel. Flere har godkjennelser.

Styret har besluttet å godkjenne alt som er satt opp per dags dato, men for ettertid må alle sende forespørsel skriftlig til styret når en ønsker å sette opp levegger og lignende.

Utleie av egen bolig

Styret har registrert at det er utleie av leiligheter som ikke har fått godkjenning av styret.

Vil derfor minne dere på at hvis en ønsker å leie ut boligen må en søke styret. Nærmere informasjon og skjema finnes på www.solaasen-brl.no

Dugnad

Mai nærmer seg, og dermed også vårens store dugnad. Det blir dugnad 10. mai kl. 18:00. Det blir oppmøte ved lekeplassen som vanlig.

Hovedaktivitetene denne gangen blir:

 • Rydding ved bodene og i garasjen samt soping
 • Oppsamling av løv – feiing av lekeplassen
 • Rydding ved innkjøringsområdet
 • Kaste det som står utenfor bodene og i garasjene
 • Diverse forfallende arbeid

VI MINNER OM AT:

 • Alle som har noe stående utenfor bodene må fjerne det, ellers blir det kastet på dugnadsdagen
 • Ting som ikke hører hjemme i garasjen må fjernes av eier ellers blir det kastet samme dag
 • Gassbeholdere skal ikke oppbevares i bodene
Grilling

Minner om grillsesongen som starter snart. Av brannhensyn og av hensyn til andre beboere er det ikke lov å bruke åpen ild som grillkull og tennvæske på terrassene.

Hilsen Styret

holding-hands-2-1309232