info-icon-2-1444501

Infoskriv januar 2015

Nytt styre

På Generalforsamlingen 26. mars 2015 ble nytt styre i Borettslaget Solåsen vedtatt.

Styreleder: Ove Lillegraven M2

Styremedlem: Vigdis Nerheim M2

Styremedlem: Jan Sigve Kleppa M4

Varamedlem: Tove Økland M1

Varamedlem: Magnus Hermansborg M3

Maling av gjerdet rundt lekeplassen

Vi trenger frivillige til å male gjerdet rundt lekeplassen i vår/sommer. Er det noen som kunne tenke

seg det så ta kontakt med styreleder. Vi hadde satt stor pris på hjelp til dette.

Flaggstangen

Flaggstangen har dessverre gått i stykker igjen. Etter en vurdering besluttet styret å ta vekk

flaggstangen. Denne beslutningen ble tatt pga kostnader og problemer med å få noen til å ta

ansvar for flagging på høytidsdager. Vedtaket ble da at flaggstangen blir tatt ned for godt. Det er

mye flagging fra verandaene slik at på f eks. 17 mai er det mye flagging likevel i Solåsen.

Nye garasjeporter

Det har vært mye problemer med garasjeportene, spesielt i M1. Det er derfor besluttet å kjøpe nye.

De nåværende garasjeportene vil derfor skiftet ut i løpet av våren.

Port åpnere til garasjen

Port åpnere til garasjen fås kjøpt hos RISTER & TRADING, Lagerveien 23, 4033 Stavanger

Tlf 51 95 00 50

Dugnad

Vi minner og dugnaden tirsdag 12. mai kl 18:00.

Håper mange kan stille!