sunflower-1398758

Infoskriv juni 2016

Takk for innsatsen pa dugnaden.
Styret vil med dette takke for godt frammote på dugnaden i mai. Det ble gjort mye godt arbeid med soping og rydding i området Takk til alle sammen!
Hekker Det er mange beboere som har hekker her i borettslaget. Disse må passe på og beskjære med jevne mellomrom. Gartneren var opplyser at hekker ikke bor bli høyere enn 180 ca. Styret derfor har bestemt at hekkene mot naboer og vei i boligområdet her skal være max 180 cm høye.

Hekker mot den kommunale veien i borettslaget
kan ikke ha sa høye hekker heller av sikkerhet for gående, syklende og nyttekjørende. Her skal hekken heller ikke være ut i veien. Styret vil kontakte de sæskilt.

Nye ordensregler
Nye ordensregler er nå vedtatt. De nye følger vedlagt i konvolutten. Disse er også å finne på www.solaasen-brl.no

Det presiseres at det må søkes om å få sette opp trampoline, da dette kan være sjenerende for naboer.
Det skal være ro mellom kl 23:00 og 06:00. Bruk av vaskemaskin skal ikke skje i dette tidsrommet. Det er viktig at vaskemaskinen på badet star stødig i vater.

Grilling
Vi minner om grillsesongen som er i gang. Det er kun tillatt med gass eller elektriske griller på terrassene. Bruk av åpen lid er ikke tillatt av sikkerhetsgrunner og av hensyn til naboene.

Utleie av egen bolig
Ved ønske om å leie ut egen bolig, må det søkes styret om godkjenning. Søknadskjema finnes på wvvvv.solaasen-bri.no

Dyrehold
Ved ønske om å anskaffe dyr, som hund eller katt, må det søkes styret. Søknadsskjema finnes pa www.solaasen-brl.no 

Renovasjon/søppel
Det nye søppelsystemet er nå innført og nøkkelbrikker deles ut i disse dager. De gamle søppeldunkene hentes av kommunen. Etter hvert vil postkassene komme på plass i bosshusene. Minner for øvrig om Stavanger kommune sin henteordninger for annen type søppel.
Beboere som har behov for tilrettelegging bes tas kontakt med Stavanger Kommune.
Ferietid Juli er ferie tid. Skulle det oppstå akutte problemer må en to kontakt med vaktmesteren var:

Vello Välinen Mobil 91685371
Gorgon Vaktmesterservice

 
Styret vil med dette ønske alle I borettslaget en riktig fin summer!