info-icon-2-1444501

Infoskriv november 2015

Styret minner om

Den store Batteribyttedagen

Snart går vi inn i den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- og juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. Vi må være ekstra påpasselige.

Det er derfor ingen tilfeldighet at 1. desember er valgt som offisiell batteribyttedag for røykvarslere.

Det er i tillegg viktig å teste røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den blinker, test med røyk eller trykk på knappen på røykvarsleren.

Mange tror at alt er såre vel så lenge batteriet er byttet. Så enkelt er det ikke. Det viser seg nemlig at etter ti år begynner brannvarslere å bli dårlige. Det kan derfor være en rimelig forsikring av liv og helse – og hus og hjem – å bytte ut gamle røykvarslere.

Loven sier at alle hjem skal ha minst èn godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For å være sikker bør det være flere røykvarslere; helst èn i hvert soverom.

Det er borettslaget som har ansvar for at bygningen er oppført, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann.

Det er likevel beboernes ansvar å bytte batteri jevnlig og melde fra til styret om alle forhold av betydning. Sammen med dette infoskrivet har du fått en pose med et nytt batteri til røykvarsleren. Det finnes også en sjekkliste som vi ønsker dere benytter for en rask sjekk av egen brannberedskap. Og så håper vi at dere også kan levere den utfylt til styret snarest mulig.

Ny hjemmeside

Fra 1. januar 2016 vil Borettslaget Solåsen ha nye hjemmesider. Adr: www.solaasen-brl.no

Det er ingen innlogging.

Håndtering av papirboss

Styret ber om at pappesker o.l. skal brettes sammen før det kastes i papirdunken. Det har kommet klager på at pappesker kastes hele i dunken. Vær vennlig og brett sammen slik at alle får plass til papirbosset sitt!

Styret vil med dette ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!

snowmen-2-1382716