Informasjon fra styret

Infoskriv januar 2015

29. november 2015

Nytt styre På Generalforsamlingen 26. mars 2015 ble nytt styre i Borettslaget Solåsen vedtatt. Styreleder: Ove Lillegraven M2 Styremedlem: Vigdis Nerheim M2 Styremedlem: Jan Sigve Kleppa M4 Varamedlem: Tove Økland M1…

Les mer